joi, 26 februarie 2009

Guvernul vrea să elimine 18 sporuri, salariul de merit, premiile şi plata orelor suplimentare

Guvernul propune reducerea cheltuielilor bugetare în acest an cu 1,62 miliarde lei prin neacordarea salariului de merit, eliminarea premiilor pentru toate categoriile de personal, neplata orelor suplimentare şi eliminarea a 18 sporuri şi indemnizaţii, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă.
Principalele măsuri propuse de reprezentanţii executivului în vederea reducerii cheltuielilor de personal cu 20% în 2009 vizează "abrogarea Legii nr.490/2004, care reglementa acordarea unui spor de 75% pentru personalul care gestionează fondurile comunitare şi a articolului 7 din Legea nr.1/2004 ce stipula majorarea cu 75% a salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţiei pentru Agricultură (APIA) şi centrelor judeţene acesteia".
Astfel, personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumente de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin fondurile structurale şi de coeziune "pot beneficia de salarii de bază corespunzătoare funcţiilor şi pot beneficia de o primă lunară de până la 75% din salariul de bază, în funcţie de îndeplinirea criteriilor şi condiţiilor stabilite prin Hotărâre a Guvernului".
Pentru ca funcţionarii publici să poată beneficia de această prima lunară, instituţiile publice ar urma să solicite Guvernului aprobarea structurilor şi a personalului ce au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, urmând ca în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei să se stabilească de către Executiv criteriile, condiţiile şi procentul ce urmează a fi acordat angajaţilor.
Prima lunară s-ar acorda persoanelor care gestionează fonduri comunitare începând cu luna următoare celei în care s-a obţinut aprobarea Guvernului.
Procedura de urmat este aceeaşi şi pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul APIA şi sucursalele judeţene ale acesteia.
Guvernul propune eliminarea premiilor şi a salariilor de merit din sistemul bugetar
Reprezentanţii guvernului propun, totodată, "neacordarea salariului de merit în cursul anului anului 2009, neacordarea de premii pentru toate categoriile de personal din autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a acestora şi de data consituirii fondurilor de premiere şi compensarea orelor suplimentare efectuate în cursul anului 2009 cu ore libere plătite care se pot acorda în tot cuprinsul anului calendaristic".
Proiectul de ordonanţă de urgenţă mai prevede abrogarea sporului de 75% pentru personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate "gestionarea asistenţei financiare din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat" şi abrogarea prevederilor legale care reglementau "dreptul specialiştilor pregătiţi în managementul de proiect cu finanţare internaţională de a beneficia de majorarea cu 75% a salariilor de bază".
Executivul vrea, de asemenea, să creeze cadrul normativ "care să permită specialiştilor pregătiţi în managementul de proiect cu finanţare internaţională de a beneficia de o primă lunară de până la 75% din salariul de bază şi eliminarea procentului de 10% cu care se putea majora salariul de bază al observatorilor desemnaţi în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică".
Un alt spor ce ar putea fi eliminat odată cu adoptarea ordonanţei de urgenţă este cel de până la 25% acordat auditorilor interni "pentru complexitatea muncii".
Proiectul mai prevede neacordarea sporului pentru "condiţii vătămătoare", de până la 10% din salariul de bază, de care beneficiază personalul bugetar care îşi desfăşoară activitatea în unităţi care în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice.
În nota de fundamentare a ordonanţei de urgenţă, semnată de ministrul Muncii Marian Sărbu, se solicită eliminarea sporurilor acordate consilierilor pentru afaceri europene, cu excepţia sporului de vechime, şi instituirea "unor limite maxime până la care conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice pot acorda indemnizaţii de conducere pentru personalul bugetar, rămânând în sarcina ordonatorilor de credite să determine nivelurile individuale".
Angajaţii MAE, fără spor pentru limbi străine
Proiectul de de ordonanţă mai prevede reducerea indemnizaţiei de şedinţă acordată membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern la 1% din nivelul echivalent salariului brut al secretarilor de stat şi eliminarea prevederilor legale care instituiau "acordarea unui spor de 10% pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României care lucrau în centrala Ministerului Afacerilor Externe care cunoşteau două sau mai multe limbi străine".
Guvernul mai propune eliminarea indemizaţiei de 20% acordată membrilor comisiilor de concurs şi soluţionare a contestaţiilor, precum şi a indemnizaţiei de 10% acordată personalului care asigură secretariatul comisiilor de concurs.
Alte două indemnizaţii care ar urma a fi elimiate odată cu intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă sunt cea de 15% aplicată la salariul de bază care se acordă membrilor, secretariatului şi persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în cadrul comisiilor de disciplină şi cea de 10% acordată angajaţilor care asigură secretariatul tehnic al comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici.
În urma aplicării măsurilor prevăzute în "Ordonanţa de Urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar", Guvernul mizează pe reducerea cheltuielilor bugetare cu 1,62 miliarde lei în acest an.
Astfel, cheltuielile de la bugetul de stat ar urma să se diminueze cu 931 milioane lei, cele ale bugetelor locale cu 648 milioane lei, cele de la bugetul Fondului Naţional unic al Asigurărilor Sociale de Stat cu 10 milioane lei, la bugetul Asigurărilor Sociale de Stat cu 16 milioane lei, iar cheltuielile de la bugetul Asigurărilor de Şomaj cu 15 milioane lei.
În nota de fundamentare a Ordonanţei, se precizează că prevederile acesteia urmează să fie discutate cu partenerii sociali, în cadrul Comisiilor pentru dialog social, constituite la nivelul fiecărui minister, urmând ca "eventualele concluzii şi propuneri" să fie trimise Ministerului Muncii în termen de cinci zile, pentru a fi avute în vedere la finalizarea actului normativ.
25 feb 2009 17:11
Sursa Newsin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Sunt interesat de acest blog

Liviu Pop - Seminar Intrenational FSLI la Ocna Sugatag

Liviu Pop la Seminarul FSLI de la Ocna Sugatag (partea a II-a)

Seminarul International FSLI de la Ocna Sugatag - discutii

Liviu Marian Pop este vechiul dar si noul presedinte al Sindicatului Liber din Invatamant Maramures

http://www.antena3.ro/stiri/romania/ultima-runda-de-negocieri-in-educatie-sindicalistii-decid-daca-mai-intra-in-greva_70832.html
http://videonews.ro/action/viewvideo/12242/Iata-cum-au-negociat-profesorii-in-spatele-usilor-inchise/

conferinta

http://www.youtube.com/watch?v=G_rarUCDjuQ