vineri, 27 februarie 2009

Sindicaliştii din Educaţie ameninţă cu greva generală dacă Emil Boc nu se va întâlni de urgenţă cu ei

Sindicaliştii din Educaţie ameninţă că vor declanşa greva generală dacă primul ministru, Emil Boc, nu va stabili o întâlnire urgentă cu federaţiile şi va continua să ia decizii care afectează salariaţii din învăţământ fără consultarea partenerilor de dialog social.
Lideriii celor patru federaţii sindicale din învăţământ, Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN), Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia "Spiru Haret" şi Federaţia "Alma Mater" au semnat astăzi o scrisoare deschisă adresată primului ministru, prin care îşi arată nemulţumirea faţă de politica netransparentă a guvernului, faţă de blocarea dialogului cu partenerii sociali şi, mai ales, faţă de propunerea unor măsuri legislative care dezavantajează cadrele didactice.
"După ce au aşteptat zadarnic creşterea salarială aprobată prin Legea 221/2008, au descoperit că Guvernul nu numai că nu a avut niciodată intenţia de a abroga dispoziţiile abuzive ale OUG 151/2008, ci, din contră, a decalat termenul stipulat în aceasta pentru creşterea salariilor personalului didactic cu o lună. După ce au primit asigurări că nu îşi vor pierde drepturile câştigate, acum au aflat din mass media că sunt în pericol de a rămâne fără salariul de merit, fără plata orelor suplimentare care nu se pot compensa cu timp liber corespunzător, că nu vor mai beneficia de premiul lunar din suma de 2% din fondul de salarii, de sporul pentru condiţii grele", se arată în scrisoare.
Sindicaliştii cer ca la întâlnirea, convocată în regim de urgenţă, să participe, alături de premier, ministrul Finanţelor şi ministrul Muncii.
Sindicaliştii au ameninţat, în mai multe rânduri, că vor declanşa greva generală dacă nu vor primi 6% din PIB la Educaţie şi dacă nu se vor mări salariile din învăţământ, în conformitate cu legea 221/2008, spunând şi că nu acceptă nicun fel de amendament la prevederile legale.

Sursa: NewsIn

Profesorii ar putea rămâne fără salariul de merit, iar elevii fără subvenţia pentru transport

Elevii, studenţii şi profesorii ar putea să nu mai primească subvenţii pentru transport, iar legea care reglementează practica profesională şi finanţarea acesteia ar putea fi abrogată, potrivit proiectului de ordonanţă obţinut de NewsIn, înregistrat la Guvern cu numărul 304 din 24 februarie 2009.

Potrivit documentului citat, Guvernul propune reducerea cheltuielilor bugetare în principal prin neacordarea salariului de merit, eliminarea primelor, a premiilor şi neplata orelor suplimentare.Mai mult, prin două articole de lege, 21 şi 22, guvernul propune să se reducă cheltuielile şi prin renunţarea la subvenţiile pentru transport şi pentru practica elevilor şi profesorilor.
Mai exact, prin cele două articole s-ar putea modifica Legea 315/2006, astfel încât profesorii de peste 35 de ani să nu mai primească câte 100 de euro pentru materiale didactice şi s-ar abroga Legea 258/2007, prin care, în prezent, se reglementează modul în care statul subvenţionează stagiile de practică obligatorii pentru elevi şi studenţi şi Legea 291/2007, care cuprinde prevederi despre decontarea transportului la elevi, studenţi, pentru naveta în mediul rural.
În proiectul de ordonanţă apar chiar modificări ale metodologiei de pregătire a elevilor, potrivit cărora în ciclul primar orele de sport să nu se mai facă cu un profesor de specialitate, ci cu învăţătorul.
În nota de fundamentare a proiectului, semnată şi parafată de ministrul Muncii, Marian Sârbu, se arată că guvernul a luat decizia formării unui colectiv de lucru compus din reprezentanţi ai ministerelor Muncii şi Finanţelor şi ai Secretariatului General al Guvernului. Semnatarii proiectului care cuprinde măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare sunt vice prim-ministrul Dan Nica, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, ministrul Muncii, Marian Sârbu, ministrul Agriculturii, Ilie Sârbu, ministrul Internelor, Liviu Dragnea, Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Szakal Andras Zsolt şi ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu.
Sursa: NewsIn

joi, 26 februarie 2009

ULTIMELE STIRI

Ministerul Educaţiei nu va renunţa la niciun spor pentru personalul din învăţământ, profesorii urmând să primească, în continuare, indemnizaţia de 2%, prima de merit, plata pentru orele suplimentare şi banii pentru materialele didactice, a declarat joi, pentru NewsIn, liderul sindical Aurel Cornea.

"Ne-am întâlnit cu doamna ministru Andronescu pentru discutarea contractului colectiv de muncă şi am vorbit şi despre diferitele indemnizaţii şi prime acordate profesorilor. Ministrul ne-a asigurat că se vor plăti în continuare banii pentru materiale educative, câte 100 de euro de profesor. Cât despre celelalte prime şi indemnizaţii, la negocierea bugetului, ministrul Emil Boc ne-a asigurat că se vor plăti şi acestea, inclusiv orele suplimentare", a precizat preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Aurel Cornea.Sindicaliştii se arată însă nemulţumiţi de lipsa de transparenţă de care dă dovadă guvernul în luarea deciziilor. "Când am discutat despre buget, ni s-a promis una, acum aflăm că există proiecte legislative care arată altceva. Am solicitat o întrevedere de urgenţă cu premierul, care să lămurească toate neclarităţile legate de buget", a adăugat Cornea.Ecaterina Andronescu i-a asigurat, joi, pe sindicalişti că Ministerul Educaţiei nu va iniţia proiecte legislative care să dezavantajeze cadrele didactice.Potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă obţinut, miercuri, de NewsIn, profesorii de peste 35 de ani ar urma să nu mai primească cei 100 de euro de care beneficiază anual pentru achiziţionarea materialelor didactice. Surse sindicale spun că această măsură a făcut parte dintr-o listă de propuneri privind posibile reduceri bugetare dictate de criza economică.
Printre propunerile care vizau sistemul educativ se mai numărau reducerea cheltuielilor la decontările de transport pentru elevi, studenţi şi profesori, precum şi reducerea fondurilor pentru stagiile de practică la elevi şi studenţi.
Sursa: NewsIn

Guvernul vrea să elimine 18 sporuri, salariul de merit, premiile şi plata orelor suplimentare

Guvernul propune reducerea cheltuielilor bugetare în acest an cu 1,62 miliarde lei prin neacordarea salariului de merit, eliminarea premiilor pentru toate categoriile de personal, neplata orelor suplimentare şi eliminarea a 18 sporuri şi indemnizaţii, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă.
Principalele măsuri propuse de reprezentanţii executivului în vederea reducerii cheltuielilor de personal cu 20% în 2009 vizează "abrogarea Legii nr.490/2004, care reglementa acordarea unui spor de 75% pentru personalul care gestionează fondurile comunitare şi a articolului 7 din Legea nr.1/2004 ce stipula majorarea cu 75% a salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţiei pentru Agricultură (APIA) şi centrelor judeţene acesteia".
Astfel, personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumente de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin fondurile structurale şi de coeziune "pot beneficia de salarii de bază corespunzătoare funcţiilor şi pot beneficia de o primă lunară de până la 75% din salariul de bază, în funcţie de îndeplinirea criteriilor şi condiţiilor stabilite prin Hotărâre a Guvernului".
Pentru ca funcţionarii publici să poată beneficia de această prima lunară, instituţiile publice ar urma să solicite Guvernului aprobarea structurilor şi a personalului ce au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, urmând ca în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei să se stabilească de către Executiv criteriile, condiţiile şi procentul ce urmează a fi acordat angajaţilor.
Prima lunară s-ar acorda persoanelor care gestionează fonduri comunitare începând cu luna următoare celei în care s-a obţinut aprobarea Guvernului.
Procedura de urmat este aceeaşi şi pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul APIA şi sucursalele judeţene ale acesteia.
Guvernul propune eliminarea premiilor şi a salariilor de merit din sistemul bugetar
Reprezentanţii guvernului propun, totodată, "neacordarea salariului de merit în cursul anului anului 2009, neacordarea de premii pentru toate categoriile de personal din autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare a acestora şi de data consituirii fondurilor de premiere şi compensarea orelor suplimentare efectuate în cursul anului 2009 cu ore libere plătite care se pot acorda în tot cuprinsul anului calendaristic".
Proiectul de ordonanţă de urgenţă mai prevede abrogarea sporului de 75% pentru personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate "gestionarea asistenţei financiare din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat" şi abrogarea prevederilor legale care reglementau "dreptul specialiştilor pregătiţi în managementul de proiect cu finanţare internaţională de a beneficia de majorarea cu 75% a salariilor de bază".
Executivul vrea, de asemenea, să creeze cadrul normativ "care să permită specialiştilor pregătiţi în managementul de proiect cu finanţare internaţională de a beneficia de o primă lunară de până la 75% din salariul de bază şi eliminarea procentului de 10% cu care se putea majora salariul de bază al observatorilor desemnaţi în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică".
Un alt spor ce ar putea fi eliminat odată cu adoptarea ordonanţei de urgenţă este cel de până la 25% acordat auditorilor interni "pentru complexitatea muncii".
Proiectul mai prevede neacordarea sporului pentru "condiţii vătămătoare", de până la 10% din salariul de bază, de care beneficiază personalul bugetar care îşi desfăşoară activitatea în unităţi care în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice.
În nota de fundamentare a ordonanţei de urgenţă, semnată de ministrul Muncii Marian Sărbu, se solicită eliminarea sporurilor acordate consilierilor pentru afaceri europene, cu excepţia sporului de vechime, şi instituirea "unor limite maxime până la care conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice pot acorda indemnizaţii de conducere pentru personalul bugetar, rămânând în sarcina ordonatorilor de credite să determine nivelurile individuale".
Angajaţii MAE, fără spor pentru limbi străine
Proiectul de de ordonanţă mai prevede reducerea indemnizaţiei de şedinţă acordată membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern la 1% din nivelul echivalent salariului brut al secretarilor de stat şi eliminarea prevederilor legale care instituiau "acordarea unui spor de 10% pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României care lucrau în centrala Ministerului Afacerilor Externe care cunoşteau două sau mai multe limbi străine".
Guvernul mai propune eliminarea indemizaţiei de 20% acordată membrilor comisiilor de concurs şi soluţionare a contestaţiilor, precum şi a indemnizaţiei de 10% acordată personalului care asigură secretariatul comisiilor de concurs.
Alte două indemnizaţii care ar urma a fi elimiate odată cu intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă sunt cea de 15% aplicată la salariul de bază care se acordă membrilor, secretariatului şi persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în cadrul comisiilor de disciplină şi cea de 10% acordată angajaţilor care asigură secretariatul tehnic al comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici.
În urma aplicării măsurilor prevăzute în "Ordonanţa de Urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar", Guvernul mizează pe reducerea cheltuielilor bugetare cu 1,62 miliarde lei în acest an.
Astfel, cheltuielile de la bugetul de stat ar urma să se diminueze cu 931 milioane lei, cele ale bugetelor locale cu 648 milioane lei, cele de la bugetul Fondului Naţional unic al Asigurărilor Sociale de Stat cu 10 milioane lei, la bugetul Asigurărilor Sociale de Stat cu 16 milioane lei, iar cheltuielile de la bugetul Asigurărilor de Şomaj cu 15 milioane lei.
În nota de fundamentare a Ordonanţei, se precizează că prevederile acesteia urmează să fie discutate cu partenerii sociali, în cadrul Comisiilor pentru dialog social, constituite la nivelul fiecărui minister, urmând ca "eventualele concluzii şi propuneri" să fie trimise Ministerului Muncii în termen de cinci zile, pentru a fi avute în vedere la finalizarea actului normativ.
25 feb 2009 17:11
Sursa Newsin

miercuri, 18 februarie 2009

De ce loviţi educaţia?

Educaţia e unul din domeniile vitale ale unui popor. Ea este un stâlp pentru multe! Din păcate, parcã e sport naţional să lovim cu toţii acest stâlp!
Nu scriu aceste rânduri sub influenţa scandalului artificial şi meschin care se întreţine pe tema „salariile dascălilor”. Motivaţia acestor rânduri este alta: dascălii adevăraţi!
Consider că profesorii trebuie să fie modele, sau cel puţin exemple, pentru elevi. Într-o societate idioatã, aflatã în crizã de valori sociale, culturale etc. rolul şi responsabilitatea fiecãrui profesor sporesc.
Le mulţumesc profesorilor mei, adevăraţi, pentru ce m-au învăţat, că m-au sprijinit şi înţeles! Îi iubesc pe profesorii de la care mereu am primit un sfat, m-au ajutat să descopăr ceva. Sunt acei profesori, pe care i-am întâlnit nu numai eu, ci, cred, cu toţii. Ei ne învaţă că respectul se câştigă. Ei nu au probleme cu elevii. Profesorii mei încurajează personalitatea elevului şi spun mereu incredibil de bine: „Gândiţi!” Ei se „poartă” modest, nu suferă de „domnie”, sau „pupincurism”. Ei sunt oamenii care învaţă pe alţii (dar şi pentru sine) toată viaţa, din dorinţa de a cunoaşte, din plăcere. Ei sunt profesorii „cu chemare”, cum spunem unii.
Dascălilor pe care îi iubesc încerc să le arăt gândurile mele, de fiecare dată când pot. Şi uneori bucuria că-i văd sau că i-am întâlnit în viaţă îmi încearcă lacrimile.
Ca în fiecare domeniu de pe lumea aceasta se aplică zicala: „Nu există pădure fără uscăciuni!”. Pentru că sunt în rândul profesorilor persoane care fac de râsu’-plânsu’ breasla dascălilor şi induc societăţii o percepţie gri. Ipocrizia acestor „tipuri” atrage antipatia elevilor, dar şi a societăţii.
Aceste tipuri „pasează” toată vina oricărei situaţii neplăcute ba elevilor, ba conducerii şcolii, inspectoratului, ministerului, chiar şi lumii, fără să reflecte asupra sinelui măcar! Aceste „tipuri ipocrite” se cred zeităţi, mai importante decât istoria insãşi! Susţin că „formează caractere”. Dar cum fac asta?! Prin intrigi? Ipocrizie? Prin cultul personalităţii?!
Prin, citez: „Profesorul e profesor şi elevul este elev!”. Prin excluderea dialogului, a schimbului de opinii dintre elev şi profesor? Cum formează caractere? Cum le îndrumã? Cum şi iarăşi cum…
Nu judec, pun în balanţă. Cititorule, tu reflectează la aceste lucruri!
Sursa:Gandul

marți, 17 februarie 2009

Editurile şi Ministerul încep războiul manualelor

Deşi au acceptat să participe la licitaţie, editurile anunţă că ar putea opri producţia manualelor şcolare

Editurile spun că Ministerul Educaţiei le şantajează

În România, elevii ciclului gimnazial (clasele a V-a – a VIII-a) învaţă după manuale vechi de peste 12 ani. Ultimele licitaţii pentru disciplinele claselor V-VIII au avut loc prin anii ’95-’99 (în funcţie de clasă şi disciplină) şi de atunci n-au existat decât reeditările anuale (10% din tiraj) pentru înlocuirea manualelor uzate. Pentru liceeni situaţia este ceva mai bună, dar nu într-atât încât să se poată spune că manualul şcolar mai contează în procesul didactic.

Cum pentru clasele a XI-a şi a XII-a, manualul şcolar nu mai este gratuit, şi elevul nu-l mai primeşte de la şcoală, vânzarea prin librării a acestora este nesemnificativă. „Din manualul nostru (Editura Sigma) de Limbă şi literatură română, clasa a XII-a, coordonat de Nicolae Manolescu, am vândut 2000 de exemplare. Din toată piaţa posibilă de 150.000-200.000 de exemplare, se cumpără cel mult 20.000 de manuale pentru o disciplină şcolară de la clasa a XII-a“, spunea directorul Editurii Sigma, Boris Singer, la întâlnirea editorilor din UER.

Dezbaterile de la Cheia, de la sfârşitul săptămânii, au scos în evidenţă şi alte carenţe majore ale situaţiei manualului şcolar. Dl. Dan Iacob, Grup Art, semnala că: „Statul român investeşte 2 euro pentru fiecare elev, pentru toate manualele şcolare dintr-o clasă, un preţ mult sub cel cheltuit de state, precum Bulgaria, sau alte ţări membre UE.“ Preşedintele UER (structură ce reuneşte 80% din editurile de carte şi manuale şcolare), dl. Mihai Penescu, a cerut membrilor Uniunii să decidă asupra poziţiei pe care aceasta o va avea faţă de solicitarea MEC de a organiza în intervalul imediat următor licitaţia pentru manualele de clasa a VII-a şi a VIII-a, pentru disciplinele la care se susţin tezele cu subiect unic. Fără a ajunge la un punct de vedere comun, în privinţa participării la licitaţie, editorii au reclamat în unanimitate că: „Subvenţionează Ministerul Educaţiei, fiindcă din considerente legate de autori sau producţie, acceptă să vândă MEC manuale aflate sub preţul de cost“.

„Suntem vinovaţi pentru această situaţie, fiindcă în 2001 am acceptat şantajul dnei. ministru Andronescu şi am acceptat să vindem manualele sub preţul lor de producţie. Nu aveam ce face pentru că aveam sute de mii de exemplare şi trebuia să le vând“, spunea dl. Penescu, precizând că tocmai faptul că a acceptat să dea manualele sub preţ a dus la ieşirea de pe piaţă a manualelor Editurii All. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Humanitas Educaţionl – falimentară în acest moment – dar şi cu alte edituri care, chiar dacă nu au ieşit încă din piaţă, au toate şansele să ajungă în această situaţie, cu atât mai mult cu cât în această perioadă de criză, toate editurile au anunţat că-şi vor reduce activitatea şi volumul încasărilor cu 30-35%.

Scandalul manualelor şcolare – ce pare fără sfârşit, de mai bine de 15 ani – s-a reaprins acum, fiindcă MEC a anunţat editurile că intenţionează să organizeze licitaţie pentru manualele de clasa a VII-a şi a VIII-a.
Deşi, iniţial, în anul şcolar 2007-2008, reprezentanţii editurilor şi ai MEC căzuseră de acord asupra procedurii de licitaţie, acceptându-se ca idee principală prioritatea calităţii manualului faţă de preţ şi formula stabilirii preţului, luând în calcul preţul minim (stabilit de MEC) plus 30%, în ultimul moment, mai precis în 29.01.2009, MEC a anunţat că procedura de licitaţie va rămâne tot cea veche şi contestată de edituri, formulă după care prioritar este preţul cel mai mic.

Editurile cer o piaţă liberă a manualelor

Concluziile editorilor sunt legate de solicitarea de a se întruni comisia consultativă formată din reprezentanţii MEC şi ai editurilor; stabilirea unui grafic coerent de editare – care să cuprindă cel puţin 12 luni pentru organizarea licitaţiei, pilotarea manualelor şi tipărirea propriu-zisă; evaluarea manualelor având drept criteriu principal calitatea acestora şi nu preţul, majorarea bugetului MEC pentru achiziţia de manuale şi descentralizarea procesului de achiziţie a manualelor, lăsând comunităţiilor locale şi şcolilor dreptul şi banii necesari alegerii manualului dorit, după modelul existent în majoritatea ţărilor UE.

În acelaşi timp, editorii au semnalat că MEC ar intenţiona să renunţe la acordarea celor 100 de euro fiecărui cadru didactic pentru achiziţionarea de cărţi şi auxiliare şi a fondurilor destinate achiziţiilor de carte şcolară de către biblioteci. Reprezentanţii MEC spun că Educaţia nu are astfel intenţii de suprimări de fonduri, dimpotrivă, ministrul Andronescu spune că Educaţia nu va renunţa la nici unul din proiectele derulate în anul trecut atât pentru elevi, cât şi pentru profesori.

Info plus:

Arghezi ar putea fi scos din manuale

O situaţie cel puţin stranie s-ar putea petrece cu marii poeţi ai literaturii române, prevăzuţi în programa şcolară obligatorie, dar aflaţi în pericol din cauza moştenitorilor legali şi a incapacităţii editurilor de a plăti drepturile de autor. Conform acestei legi, moştenitorii legali ai autorilor pot ceda drepturile de autor editurilor chiar şi în situaţia în care operele literare sunt folosite în manualele şcolare. Este scutită, de la achitarea drepturilor de autor, pentru învăţământ, doar reproducerea „unor fragmente“. Cum, în cazul poeziei, nu defineşte nimeni ce anume înseamnă „fragmente“, sunt editori care, de teama de a plăti drepturile, renunţă la a reproduce în manualele şcolare respectivii autori, chiar şi atunci când scriitorii sunt obligatorii prin programa şcolară.

Cel mai celebru caz îl reprezintă spaima editorilor faţă de pretenţiile dnei Mitzura Arghezi, moştenitoarea poetului Tudor Arghezi. Poetul a murit în 14 iulie 1967 (legea prevede plata drepturilor aferente, timp de 70 de ani, de la decesul autorului), iar dna Mitzura a dat în judecată şi a câştigat în anii trecuţi, procesul cu editurile care au reprodus în manualele şcolare poezia „Zdreanţă“, fără a avea permisiunea dânsei. „Îi plătesc doamnei Arghezi 5 milioane de lei pentru o poezie“, spune directorul editurii Sigma. Pentru 2 poezii ale lui Vasile Voiculescu, grupul Art a plătit 90 de milioane de lei, moştenitorului poetului, Andrei Voiculescu. „E cam scump, aşa că am decis să-l scot din manual, mai ales că nu e autor canonic“, ne-a declarat directorul unei edituri.

melania.vergu@gandul.info

Sursa: Gandul

Sunt interesat de acest blog

Liviu Pop - Seminar Intrenational FSLI la Ocna Sugatag

Liviu Pop la Seminarul FSLI de la Ocna Sugatag (partea a II-a)

Seminarul International FSLI de la Ocna Sugatag - discutii

Liviu Marian Pop este vechiul dar si noul presedinte al Sindicatului Liber din Invatamant Maramures

http://www.antena3.ro/stiri/romania/ultima-runda-de-negocieri-in-educatie-sindicalistii-decid-daca-mai-intra-in-greva_70832.html
http://videonews.ro/action/viewvideo/12242/Iata-cum-au-negociat-profesorii-in-spatele-usilor-inchise/

conferinta

http://www.youtube.com/watch?v=G_rarUCDjuQ